شهید احمد زاده معرفی

کد ایثارگری:
۶۹۰۰۸۰۳
نام پدر:
فالح
محل تولد:
ایران ، استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ،
تاریخ تولد:
1345/07/24
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.