شهید عباس رشمه

کد ایثارگری:
۶۹۰۰۷۳۷
نام پدر:
قدمعلی
محل تولد:
ایران ، استان سمنان ، شهرستان گرمسار ،
تاریخ تولد:
1350/01/15
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.