شهید سیدمحمد دبیرستان

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۲۵۵
نام پدر:
حمزه
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ،
تاریخ تولد:
1345/04/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/21
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.