شهید توران آقامرادی

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۰۹۸
نام پدر:
محمدکریم
محل تولد:
ایران ، استان لرستان ، شهرستان کوهدشت ،
تاریخ تولد:
1342/03/03
شغل:
خانه دار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.