شهید مرتضی علیگلی

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۰۸۷
نام پدر:
یحیی
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان بهار ،
تاریخ تولد:
1341/05/15
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.