شهید حسین خبازی کناری

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۰۸۰
نام پدر:
علی اکبر
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان فریدون کنار ،
تاریخ تولد:
1347/01/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.