شهید عباداله امیرخانلو

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۰۷۴
نام پدر:
عباسعلی
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان گلوگاه ،
تاریخ تولد:
1345/01/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.