شهید غلام علی عباس پورارزکی

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۰۷۰
نام پدر:
ثبت نشده
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان بهشهر ،
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.