شهید قربان لرخلی

کد ایثارگری:
۶۷۲۲۰۶۶
نام پدر:
حسن
محل تولد:
ایران ، استان گلستان ، شهرستان علی آباد کتول ،
تاریخ تولد:
1344/01/20
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.