شهید حسن عبدالله پورکاوری

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۸۷۵
نام پدر:
جعفر
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان شیروان ،
تاریخ تولد:
1348/01/20
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/12/23
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.