شهید قحطان اسدی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۸۷۳
نام پدر:
عدنان
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1348/01/01
شغل:
دانش آموز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.