شهید محمد حیدری(کرارالترکمان

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۸۷۱
نام پدر:
محمود
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1342/01/01
شغل:
بسیجی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.