شهید عباس صالحی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۸۵۷
نام پدر:
صفرعلی
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
تاریخ تولد:
1347/01/23
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.