شهید شاهپور معتمدی سده

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۷۳۳
نام پدر:
اسماعیل
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان لنجان ،
تاریخ تولد:
1346/01/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
کاردانی
تاریخ شهادت:
1367/04/04
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.