شهید محمدقاسم میرگل بابایی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۶۸۲
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان بابل ،
تاریخ تولد:
1347/05/25
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.