شهید شکراله کاکاوند

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۶۷۵
نام پدر:
کرمعلی
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان نهاوند ،
تاریخ تولد:
1347/05/10
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.