شهید محمد صابرباقرزاده

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۶۶۸
نام پدر:
احمد
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ،
تاریخ تولد:
1344/09/20
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.