شهید حجت صفری فروشانی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۴۹۵
نام پدر:
علی محمد
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان خمینی شهر ،
تاریخ تولد:
1350/05/05
شغل:
دانش آموز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/01/28
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.