شهید درویشعلی زنگنه

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۴۸۵
نام پدر:
رمضانعلی
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خدابنده ،
تاریخ تولد:
1321/11/19
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
دیپلم
محل شهادت:
مجنون
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.