شهید محمد قربانی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۴۸۲
نام پدر:
نجات اله
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خدابنده ،
تاریخ تولد:
1345/02/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.