شهید مقتدا چنگیزی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۴۷۸
نام پدر:
علی اشرف
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان زنجان ،
تاریخ تولد:
1345/02/17
شغل:
کادرارتش
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.