شهید محمدعلی عزیزمحمدی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۴۷۴
نام پدر:
عزت اله
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان ابهر ،
تاریخ تولد:
1345/11/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.