شهید فرضعلی یوسفی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۴۱۲
نام پدر:
شعبانعلی
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خدابنده ،
تاریخ تولد:
1347/04/12
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.