شهید سیداصغر یوسفی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۳۹۶
نام پدر:
سیداکبر
محل تولد:
ایران ، استان البرز ، شهرستان کرج ،
تاریخ تولد:
1341/01/02
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.