شهید رضا یوسفی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۳۹۲
نام پدر:
رجب علی
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان ساری ،
تاریخ تولد:
1345/05/26
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.