شهید خداکرم یوسفی بابادی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۳۹۱
نام پدر:
خداداد
محل تولد:
ایران ، استان چهارمحال و بختیاری ، شهرستان فارسان ،
تاریخ تولد:
1341/07/14
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.