شهید خان محمد یزدانی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۲۵۳
نام پدر:
خوجه دردی
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد ،
تاریخ تولد:
1346/05/06
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/05/03
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.