شهید احمد یاسی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۱۸۵
نام پدر:
جعفر
محل تولد:
ایران ، استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ،
تاریخ تولد:
1347/06/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.