شهید هوشنگ هنگامی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۰۸۸
نام پدر:
قلی
محل تولد:
ایران ، استان بوشهر ، شهرستان دشتی ،
تاریخ تولد:
1347/08/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.