شهید مجید هنرمند

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۰۸۱
نام پدر:
عزت اله
محل تولد:
ایران ، استان مرکزی ، شهرستان ساوه ،
تاریخ تولد:
1347/02/24
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.