شهید محمد هریوندی

کد ایثارگری:
۶۷۲۱۰۱۴
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1347/01/02
شغل:
درجه دار
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/01/21
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.