شهید سیدعلی اکبر هاشمی

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۹۳۰
نام پدر:
سیدحسین
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان بابل ،
تاریخ تولد:
1345/06/20
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/04
محل شهادت:
مجنون
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.