شهید حکمت اله هاشمی

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۹۱۷
نام پدر:
رستمعلی
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خدابنده ،
تاریخ تولد:
1347/06/09
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.