شهید صمید وکیلی

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۷۹۱
نام پدر:
وکیل
محل تولد:
ایران ، استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ،
تاریخ تولد:
1347/01/10
شغل:
دامدار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.