شهید حسین وفاجو

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۷۷۱
نام پدر:
نعمت اله
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان همدان ،
تاریخ تولد:
1346/11/20
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.