شهید رمضان واخیده

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۶۷۴
نام پدر:
عبدالحسین
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1347/01/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.