شهید نادر نیک خوخرم آباد

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۵۹۹
نام پدر:
آراس
محل تولد:
ایران ، استان اردبیل ، شهرستان مشکین شهر ،
تاریخ تولد:
1345/10/12
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.