شهید جان محمد نصرت زهی

کد ایثارگری:
۶۷۲۰۰۲۴
نام پدر:
نورمحمد
محل تولد:
ایران ، استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان سراوان ،
تاریخ تولد:
1340/01/01
شغل:
کارمند
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.