شهید موسی نجفی زاده

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۹۲۳
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان رودان ،
تاریخ تولد:
1347/05/30
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.