شهید محمدرضا نباتی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۸۱۵
نام پدر:
علی رضا
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1346/08/12
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/04/21
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.