شهید بهرام مین باشی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۶۲۳
نام پدر:
محمدعلی
محل تولد:
ایران ، استان خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،
تاریخ تولد:
1346/09/05
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/01/20
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.