شهید اله وردی میکاییلی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۶۱۵
نام پدر:
اسرافیل
محل تولد:
ایران ، استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ،
تاریخ تولد:
1344/11/01
شغل:
دانش آموز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.