شهید موسی میرلو

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۵۶۸
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان زنجان ،
تاریخ تولد:
1343/03/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.