شهید فاطمه میرگچینی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۵۶۷
نام پدر:
ابراهیم
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان بندرعباس ،
تاریخ تولد:
1345/03/03
شغل:
خانه دار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.