شهید رضا میرزایی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۴۷۲
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان سمنان ، شهرستان شاهرود ،
تاریخ تولد:
1340/01/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/05/06
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.