شهید ترابعلی میرزایی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۴۵۳
نام پدر:
کرمعلی
محل تولد:
ایران ، استان مرکزی ، شهرستان اراک ،
تاریخ تولد:
1345/05/02
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.