شهید اسد میربلوچ

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۳۹۰
نام پدر:
جمعه
محل تولد:
ایران ، استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان خاش ،
تاریخ تولد:
1344/07/06
شغل:
نیروی اطلاعاتی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.