شهید عزیز مهدی زاده

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۲۵۲
نام پدر:
نصراله
محل تولد:
ایران ، استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ،
تاریخ تولد:
1346/03/01
شغل:
کارگرساختمان
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.