شهید یداله موسوی پابندی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۰۳۲
نام پدر:
سیدولی
محل تولد:
ایران ، استان زنجان ، شهرستان خدابنده ،
تاریخ تولد:
1350/06/08
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1367/03/26
محل شهادت:
ماووت
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.