شهید میرقوام موسوی

کد ایثارگری:
۶۷۱۹۰۲۶
نام پدر:
اسلام
محل تولد:
ایران ، استان اردبیل ، شهرستان اردبیل ،
تاریخ تولد:
1348/03/03
شغل:
کارگرکافه
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.